Jungle Speed Jungle Speed Safari
Koupit hru Jungle Speed

Pravidla ke hře Jungle Speed

Hra Jungle Speed je určena pro 2 - 8 hráčů od 7 let.
Hra obsahuje: 1 totem, 80 hracích karet, pravidla hry.

HISTORIE HRY "JUNGLE SPEED"
Hru vymyslel před 3000 lety kmen Abulu ve východní Trizopotámii. Kmen Abulu byl považován za velmi svérázný národ. K této hře používal místo hracích karet listy eukalyptu. Protože ale všechny listy vypadaly víceméně stejně, končila většina her krvavými spory. Proto byla hra "JUNGLE SPEED" až do 21. století téměř neznámá. S hracími kartami se krveprolití obávat nemusíte!
CÍL HRY
Hráči se snaží co nejrychleji odložit všechny své karty. Velmi důležitou roli hrají symboly na kartách (někdy také barvy) a zároveň postřeh a rychlá reakce hráčů. Vyhrává ten, kdo jako první odloží všechny své karty.
PŘÍPRAVA HRY
Totem postavíme doprostřed stolu. Všech 80 hracích karet dobře zamícháme a rozdáme hráčům tak, aby všichni měli stejný počet. Každý hráč položí svůj balíček karet symboly dolů před sebe na stůl.
PRŮBĚH HRY
Hra má několik kol, ve kterých se smí hrát vždy pouze jednou rukou. Hráči jeden za druhým otáčejí vrchní kartu svého balíčku, a sice tak, aby symbol na kartě jako první viděli jeho spoluhráči. Každý hráč přitom vytváří svou vlastní odkládací hromádku a porovnává symbol na své vrchní kartě se symboly na vrchních kartách na odkládacích hromádkách svých spoluhráčů.

Souboj
Mají-li dva hráči na vrchní kartě stejný symbol (barva hraje roli jen v případě uvedeném v odstavci 2.c), snaží se oba co nejrychleji uchopit totem. Vítězem kola je ten, kdo jako první totem uchopí. Hráč, který byl pomalejší, vezme celou odkládací hromádku svého protivníka, dále svou vlastní odkládací hromádku a případně i karty ze středu stolu (viz odstavec 2.b), všechny tyto karty zamíchá a položí je pod svůj balíček karet - symboly dolů. Po souboji je na řadě vítěz kola, který otočí vrchní kartu ze svého balíčku zakrytých karet, a hra pokračuje stejným způsobem dál.

Pokud po totemu sáhnou oba hráči současně, vítězí ten, který má na totemu více prstů. Je-li počet prstů na totemu stejný, vyhrává ten, který se dotýká spodní části totemu.

Pokud některý hráč chytí totem, přestože se souboje vůbec neměl zúčastnit, musí si vzít odkládací hromádky všech svých spoluhráčů a případně i karty ze středu stolu. Všechny tyto karty zamíchá a položí je pod svůj balíček karet – symboly dolů. Potom otočí vrchní kartu svého balíčku a zahajuje další kolo. Souboj vyvolá vždy pouze karta, která byla právě otočena.

PŘÍKLAD 1:
Barbora otočí kartu se stejným symbolem, jaký je na vrchní kartě Tomášovy odkládací hromádky. Eva a Honza se souboje neúčastní. Barbora chytí totem jako první. Tomáš si tak musí vzít celou její odkládací hromádku, svou vlastní odkládací hromádku a všechny karty ze středu stolu (pokud tam nějaké jsou), zamíchá je a položí pod svůj balíček karet – symboly dolů. Eviny a Honzovy karty zůstávají ve hře. Další kolo začíná Barbora, protože vyhrála souboj.

PŘÍKLAD 2:
Tomáš si myslí, že vrchní karta na jeho odkládací hromádce má stejný symbol jako karta, kterou Barbora právě otočila. Ale mýlí se. Protože chytil totem v nesprávném okamžiku, musí si vzít všechny karty z odkládacích hromádek ostatních spoluhráčů, dále karty ze středu stolu a karty ze své vlastní odkládací hromádky. Zamíchá je a položí pod svůj balíček karet – symboly dolů. Pak začne další kolo.
KARTY
K dispozici jsou dva druhy karet: KARTY SE SYMBOLY a SPECIÁLNÍ KARTY se třemi různými variantami šipek.

1. KARTY SE SYMBOLY Na těchto kartách jsou vyobrazeny symboly v různých barvách. Kromě případu uvedeném v odstavci 2.c) se na barvy nebere ohled. Několik příkladů karet se symboly:
Karty Jungle Speed

2. SPECIÁLNÍ KARTY
Tři různé varianty speciálních karet se šipkami mění pravidla hry.

Jungle Speed Karty se šipkami směřujícími ven
Když hráč odkryje kartu se šipkami směřujícími ven, počítá nahlas do tří. Potom všichni hráči otočí najednou jednu kartu a porovnají symboly. Nedojde-li k souboji (na otočených kartách nejsou alespoň 2 stejné symboly), je na řadě další hráč po směru hodinových ručiček. Pokud je souboj vyvolán, postupují hráči podle základních pravidel.

Jungle Speed Karty se šipkami směřujícími dovnitř
Když hráč odkryje kartu se šipkami směřujícími dovnitř, snaží se všichni hráči co nejrychleji sáhnout po totemu. Vítěz – tedy ten, kdo byl nejrychlejší – položí svou odkládací hromádku doprostřed stolu a začíná další kolo.

Jungle Speed Karty s barevnými šipkami
Tato karta vyvolává souboj, který se týká všech hráčů, kteří mají před sebou karty se symboly stejné barvy. Symboly v tomto případě nejsou důležité. Souboj probíhá podle základních pravidel.
ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY
Pokud se souboje (při uplatnění karty se šipkami směřujícími ven anebo karty s barevnými šipkami) účastní tři nebo více hráčů, zůstane více poražených. Ti si rozdělí karty z odkládacích hromádek a ze středu stolu spravedlivě mezi sebou.

Může nastat situace, kdy se při společném otáčení karet znovu objeví speciální karta a vyvolá další souboj. Pokud se jedná o speciální kartu se šipkami směřujícími dovnitř nebo s barevnými šipkami, dojde hned k několika soubojům, které probíhají současně.

Když se při společném otáčení karet objeví další karta se šipkami směřujícími ven, uplatní se tato karta pouze tehdy, pokud by jinak k souboji nedošlo.
KONEC HRY
Jakmile některý hráč otočí svou poslední kartu, stává se vítězem celé hry. Mohou však nastat situace, kdy je jeho vítězství ještě ohroženo, a sice:
• v případě, že poslední kartou je karta se šipkami směřujícími dovnitř
• v případě, že otočí kartu se symbolem, který je vyobrazen na některé z odkrytých karet na odkládacích hromádkách jeho spoluhráčů.

V těchto případech ještě dojde k souboji. Pokud je i v tomto okamžiku nejrychlejší a sáhne po totemu jako první, uhájil své vítězství. V opačném případě hra pokračuje podle základních pravidel.
ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO 2 HRÁČE
Pokud se hry účastní pouze dva hráči, mohou hrát také podle následujících pravidel: každá ruka je považována za samostatného hráče. Hráči si rozdělí své karty do dvou balíčků – jeden pro pravou a jeden pro levou ruku. Hraje se popořadě, nejprve pravou rukou a potom levou. V případě souboje musí hráč totem ukořistit správnou rukou. Pokud po totemu sáhne nesprávná ruka, je to chyba a tato ruka je potrestána všemi odkládacími hromádkami. Pokud by mělo dojít k souboji mezi oběma rukama jednoho hráče, může hráč souboj odmítnout. Hra končí, jakmile některá ruka odloží všechny karty.
ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO 3 HRÁČE
Speciální karty s barevnými šipkami odložíme stranou. Pokud mají všichni tři hráči otočenou kartu stejné barvy, postupují stejně jako v případě karty se šipkami směřujícími dovnitř.

Koupit hru Jungle Speed